ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
IPR Coordination Center : Customs Department of Thailand
 

เกี่ยวกับเรา

กฎหมายเกี่ยวกับ IPR

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IPR

ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (TCIRs)

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 5 เข้าชมเดือนนี้
  • 48,458 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
กองสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย
กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000 ต่อ 5263 และ 6834, 0-2667-7000

กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation Systems: TCIRs) เพื่อรองรับการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์กรมศุลกากรได้จัดทำประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงอนุบัญญัติของกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 โดยประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวได้มอบหมายให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการกับสินค้าที่ต้องสงสัยว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลจากเจ้าของสิทธิหรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้แจ้งไว้กับกรมศุลกากร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและพยานหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนในการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation Systems: TCIRs) เพื่อรองรับการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 ตุลาคม 2565 15:55:09
จำนวนผู้เข้าชม : 454
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.), กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5263 หรือ 0-2667-6783
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กองสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ