ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
IPR Coordination Center : Customs Department of Thailand
 

เกี่ยวกับเรา

กฎหมายเกี่ยวกับ IPR

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IPR

ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (TCIRs)

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 793 เข้าชมเดือนนี้
  • 56,600 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
กองสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย
กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000 ต่อ 5263 และ 6834, 0-2667-7000

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Rights Coordination Center)

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ฝ่ายสืบสวนปราบปราม 3 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

อำนาจและหน้าที่ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
  1. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฟอกเงิน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งสินค้าที่เป้นอันตรายต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสืบสวนและปราบปราม


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 ตุลาคม 2565 15:14:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.), กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5263 หรือ 0-2667-6783
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กองสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ