ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
IPR Coordination Center
 

เกี่ยวกับเรา

กฎหมายเกี่ยวกับ IPR

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IPR

ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 24 เข้าชมวันนี้
  • 1,020 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,508 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย
กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Rights Coordination Center)

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

อำนาจและหน้าที่ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
  1. จัดทำแผนงาน โครงการ หรืองานทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  3. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  5. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2561 13:51:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.), กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5263 หรือ 0-2667-6783
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ